ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων

Η06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κ207 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κ215 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.
Οι διαλέξεις θα γίνονται με εργαλεία τηλε-εκπαίδευσης.

Ο σύνδεσμος (link) της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης για κάθε μάθημα, θα απο-στέλλεται με email στον ιδρυματικό λογαριασμό όλων των εγγεγραμμένων στην τάξη του faculty.auth.gr.

Από το Εργαστήριο