Η κατάληψη των χώρων του τμήματος Χημείας την Παρασκευή αποκλείει την άσκηση των φοιτητών του τμήματος Φαρμακευτικής. Για λόγους παράλληλης πορείας των εργαστηριακών τμημάτων, δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το εργαστήριο της ομάδας που ασκείται την Πέμπτη.

Αν η αίθουσα όπου γίνονται οι παραδόσεις το πρωί της Παρασκευής δεν τελεί υπό κατάληψη (αυτό δεν σχετίζεται με τις αποφάσεις των φοιτητών του τμήματος Χημείας) τότε η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.