Επιπλέον Διευκρινήσεις για τις δηλώσεις Χειμερινού Εξαμήνου