Καλούνται οι φοιτητές-φοιτήτριες του Τμήματος Χημείας σε ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στις 14:00 μ.μ. (Αίθουσα Α-Ισόγειο παλαιού χημείου).

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση fmantz@chem.auth.gr

 

Από τη Συντονίστρια Erasmus+

Φανή Μαντζουρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια