Η προθεσμία για την την ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι που περιέχονται στη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής:
Απόφαση της Συγκλήτου (3024/26-5-2020)
Παράρτημα ΙΙ – Ενέργειες για φοιτητές
Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές :
– Για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος θα πρέπει να απευθύνονται στον αντίστοιχο διδάσκοντα
– Για ζητήματα που αφορούν τα μαθήματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του τμήματός τους
– Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr θα επικοινωνούν με το ΚΗΔ στη διεύθυνση support@auth.gr.