Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ (3024/26-5-2020), οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ακαδημαϊκών τμημάτων του ΑΠΘ κλήθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα (28/5/2020) που έλαβαν στον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό από το ΚΗΔ,  να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr. Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να ελέγξουν άμεσα τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό.

Η προθεσμία είναι μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020.
Ακολουθούν οι σύνδεσμοι που περιέχονται στη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής:
Απόφαση της Συγκλήτου (3024/26-5-2020)
Παράρτημα ΙΙ – Ενέργειες για φοιτητές
Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές :
– Για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος θα πρέπει να απευθύνονται στον αντίστοιχο διδάσκοντα.
– Για ζητήματα που αφορούν τα μαθήματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Τηλ. 2310-997570).
– Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr θα επικοινωνούν με το ΚΗΔ στη διεύθυνση support@auth.gr.

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 999000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr
Δικτυακός τόπος: https://it.auth.gr