Για τις/τους φοιτήτριες/τές που πρόκειται να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι δυνατή η αναγνώριση μέχρι δύο μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (με συνολικό αριθμό μονάδων ECTS μέχρι 6) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Για τα μαθήματα αυτά, τα οποία θα αναγνωρίζονται με τον τίτλο που έχουν στο Τμήμα υποδοχής, δεν θα είναι αναγκαία η ταύτιση του περιεχομένου τους με αυτό μαθήματος του ΠΠΣ του Τμήματος.

Τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να δηλώνονται στη συμφωνία μάθησης είτε με τον τίτλο τους είτε χωρίς τον τίτλο τους ως «Μάθημα Επιλογής»

Από τη Συντονίστρια Erasmus+

Φανή Μαντζουρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια