Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ανακοινώνε­ται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος με έτη εισαγωγής 2015-2016 και 2016-2017, εφόσον επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστο­ποιητικό Παιδαγω­γι­κής και Διδακτικής Επάρκειας, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 16-9-2020 έως 30-9-2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: vdontsiou@chem.auth.gr, τηλ. 2310-997650, κ. Βαρβάρα Δόντσιου) τη δήλωση των απαιτούμενων για την απόκτησή του μαθημάτων μόνο του χειμερινού εξαμήνου.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

  1. Αντίγραφο πτυχίου και Παράρτημα Διπλώματος
  2. Μία φωτογραφία
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Δήλωση των απαιτούμενων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν εξε­τασθεί επιτυχώς κατά τη διάρκεια των σπου­δών τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΔΕ

Δήλωση Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ΠΠΔΕ