Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας (4ου εξαμήνου και παλαιότερων εξαμήνων) που θα ασκηθούν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι να εγγραφούν στους καταλόγους του Εργαστηρίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (2ος όροφος κτιρίου παλαιού Χημείου, γραφ. 316) από Τρίτη 15/1/2019 έως και Τρίτη 5/2/2019 και ώρα 10 – 1 το μεσημέρι.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 11/2/2019 και η κατανομή των φοιτητών σε τμήματα θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου.

Από το Εργαστήριο