Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας (4ου εξαμήνου και παλαιότερων εξαμήνων) που θα ασκηθούν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι να εγγραφούν στους καταλόγους του Εργαστηρίου. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (2ος όροφος κτιρίου παλαιού Χημείου, γραφ. 316) από

Δευτέρα 13/1/2020 έως και Δευτέρα  3/2/2020 και ώρα 10 – 1 το μεσημέρι.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 10/2/2020 και η κατανομή των φοιτητών σε τμήματα θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου.

Από το Εργαστήριο