Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή σας ως επιτυχούσες και επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27  Σεπτεμβρίου 2019, υποχρεωτικά με το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μέσα από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώσετε τη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι/-ες και θα αιτηθείτε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στη νέα Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Οι επιτυχόντες/-ούσες στο ΑΠΘ, εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ και προκειμένου να δημιουργήσετε τον απαραίτητο ιδρυματικό σας λογαριασμό στο ΑΠΘ, ο οποίος θα σας δώσει πρόσβαση σε πολλαπλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, όπως π.χ. έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, έκδοση κάρτας σίτισης, δήλωση μαθημάτων, δήλωση συγγραμμάτων κ.λπ., θα πρέπει:

Βήμα 1ο: Να προχωρήσετε σε καταχώρηση των στοιχείων σας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ http://register.auth.gr

Βήμα 2ο: Να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας – φέροντας μαζί σας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο –  προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας με τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Η διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ/ελέγχου ταυτοπροσωπίας θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στην εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ και αποσταλούν στα Τμήματα του ΑΠΘ οι πίνακες εγγραφέντων μετά τις 27 Σεπτεμβρίου

Για τις ημερομηνίες αυτές, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ και ενημέρωσή σας μέσω SMS

Για περισσότερες πληροφορίες πατήσετε συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ.: www.dps.auth.gr

Θεσσαλονίκη,  19 Σεπτεμβρίου 2019