Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να προσέλθετε  στην  γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας, μια φωτοτυπία ταυτότητας και το αποφοιτήριο σας. Αν έχετε προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να φέρετε κάτι άλλο από τα προαναφερθέντα, απλώς να προσέλθετε για να συμπληρωθούν κάποια επιπλέον στοιχεία. Όσοι/όσες δεν έχετε ζητήσει ακόμη το αποφοιτήριο από το παλιό σας τμήμα, θα πρέπει να το ζητήσετε άμεσα και θα περάσετε από την γραμματεία ακόμη και αν δεν το έχετε παραλάβει.