Η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» – «Στοιχεία Οικονομίας» θα ξεκινήσει την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 4-6 μ.μ στην αίθουσα 6 της Πολυτεχνικής Σχολής.

Από το γραφείο του καθηγητή

Ν. Βαρσακέλη