ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Καλούνται οι φοιτητές του  Τμήματος Χημείας (5ο εξάμηνο) να προσέλθουν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (2ος όροφος παλαιού Χημείου) για την έναρξη των ασκήσεων του «Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΙΙ».  Τα εργαστήρια θα γίνονται σε ομάδες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Εναρξη ΕΟΧ ΙΙ 2021-Πρόγραμμα