Οι παραδόσεις του μαθήματος Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας (Υ02) για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Χημείας, αρχίζουν την Τετάρτη 14/10/2020, ώρα 4μμ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας Zoom και την υποστήριξη της ιστοσελίδας κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα e-learning του A.Π.Θ., όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας και σύμφωνα με το πρόγραμμα συνδέσμων διδασκαλίας που έχει δοθεί για το κάθε μάθημα https://www.chem.auth.gr/plirofories-gia-tous-protoetis-fititestries-2020-21/plirofories-gia-tis-dialexis-ton-mathimaton-tou-1ou-examinou/

 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη των εργαστηρίων.

 

Οι διδάσκοντες,

Α. Ζώτου, Σ. Γηρούση, Π. Τζαναβάρας, Γ. Τσόγκας