ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020 ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝ ΦΘ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛ ΚΛΗΡ