Οι παραδόσεις του μαθήματος «Φυσική Χημεία ΙΙΙ» για τους φοιτητές του 2ου έτους του Τμήματος Χημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο Νέου Χημείου.

Εκ των διδασκόντων