Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24/2/2020.