Το μάθημα Φυσική Ι του Τμήματος Χημείας ξεκινάει τη Δευτέρα 12/10/2020 και θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

Δευτέρα: 1000-1200, Παρασκευή: 1300-1500

 

Σύνδεσμος ΖΟΟΜ: https://authgr.zoom.us/j/94623346819

 

To υλικό του μαθήματος υπάρχει αναρτημένο στο elearning.

H ύλη του μαθήματος ξεκινάει με

τη Μηχανική που θα διδάξει ο κ. Μ. Αγγελακέρης και θα συνεχίσει με

τον Ηλεκτρισμό που θα διδάξει ο κ. Π. Γιαννακουδάκης