Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας (5ο εξάμηνο) να προσέλθουν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας για την έναρξη των ασκήσεων του «Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΙΙ» την Tρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. (Α’ Τμήμα)  και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. (Β’ Τμήμα).

Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές ασκήθηκαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι την Δευτέρα θα ασκούνται στο Α’ Τμήμα (Τρίτη).  Όσοι φοιτητές ασκήθηκαν Πέμπτη θα ασκούνται στο Β’ Τμήμα (Παρασκευή).

Οι φοιτητές θα ασκηθούν στις ίδιες αίθουσες και θα παραλάβουν τις ίδιες θέσεις που είχαν και το προηγούμενο εξάμηνο.

Το πρόγραμμα ασκήσεων των φοιτητών είναι το εξής:

Α΄ Τμήμα:   Τρίτη 11:00-15:00

Β΄ Τμήμα:    Παρασκευή 11:00-15:00

Οι φοιτητές να προσέλθουν με την εργαστηριακή ποδιά τους.

Από το Εργαστήριο