Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τετάρτου εξαμήνου του ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας (αίθουσα 220) για παραλαβή θέσης, ως εξής:

Τμήμα Α:        ώρα 14.00

Gjata Teodor και από Αθανασίου Ηρακλής έως και Ηλιάδης Νικόλαος

Εργαστήρια κάθε Δευτέρα 15.00-18.00

 

Τμήμα Β:         ώρα 14.30

Από Ηλιάδης Βασίλειος έως και Παπακωνσταντίνου Στυλιανή

Εργαστήρια κάθε Τρίτη 15.00-18.00

 

Τμήμα Γ:         ώρα 15.00

Από Παπακώστα Ευαγγελία έως και Ψυρίλλου Άννα-Μαγδαληνή

Εργαστήρια κάθε Παρασκευή 15.00-18.00

 

Από το Εργαστήριο Φυσικοχημείας