Σας ενημερώνουμε ότι από τις 02.02.2021 έως τις 14.02.2021, μπορείτε να προβείτε στην αίτηση εγγραφής και στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, για την απόκτηση του Πιστο­ποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

(Η δήλωση οφειλόμενων μαθημάτων – χειμερινού εξαμήνου – θα γίνει μεταγενέστερα).

Για την αίτηση δήλωσης εγγραφής, θα πρέπει να υποβάλετε συνημμένα:

  • αντίγραφο του πτυχίου σας
  • αντίγραφο παραρτήματος διπλώματος
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • πρόσφατη φωτογραφία

Σχετικά έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΠΔΕ

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΠΠΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΔΕ

Τα έγγραφά σας θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία, υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα στο akesoglou@chem.auth.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 997570