Προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 για φοίτηση στην 72η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας μεταξύ άλλων και 2 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων και Οργανισμών εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο:

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 72η Εκπαιδευτική Σειρά (2019-2020) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)