Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον 7ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό κοινωνικής καινοτομίας με θέμα τα πλαστικά απόβλητα (Challenging Plastic Waste). Ο διαγωνισμός αφορά στην υποβολή project, προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρηματικών προτύπων και συνεργασιών που αντιμετωπίζουν καινοτόμα το ζήτημα των πλαστικών αποβλήτων.

Ο διαγωνισμός απονέμει εμπράγματα και χρηματικά έπαθλα και είναι ανοιχτός σε όλους και όλες άνω των 18 ετών. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, από φυσικά πρόσωπα ή και οργανισμούς, από μία χώρα ή και περισσότερες της ΕΕ και συμβεβλημένων χωρών, ενώ μπορούν να υποβληθούν οσεσδήποτε προτάσεις.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 4 Απριλίου 2019 (ώρα Βρυξελλών, 12 μεσημέρι)