Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα για προπτυχιακούς φοιτητές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ