Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/2071 ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών στο The University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ (ακαδ.έτος 2020-21), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2020.

Πληροφορίες: Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307