Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 παρατάθηκε μέχρι και την 4/9/2019.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ(1)

MSC_ONCO_PROK_2019-20_ORTHI_EP-ΑΔΑ(1) ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΠΡΟΚΗΡ_ΔΠΜΣ_ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ_2019-ΑΔΑ