Σας ενημερώνουμε για την 3η προκήρυξη για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”. Η προκήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στη παρακάτω ιστοσελίδα

http://bic.chem.uoi.gr/anakoinoseis.html

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη καθώς και την αίτηση για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Proslipsi_Students_Prokiriksi_2019-2020

Application_Candidate