Σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει κατά τη δήλωση συγγραμμάτων, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε σε αναμονή για επίλυσή του, από τον ¨Εύδοξο”.