Οι τριτοετείς φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να δηλώσουν, από την 1η Ιουλίου (00.01) έως την 7η Ιουλίου 2019 (23.59), μέχρι τέσσερις (4) κατευθύνσεις (με σειρά προτίμησης). Δήλωση μπορούν να υποβάλλουν επίσης οι φοιτητές και φοιτήτριες ανώτερου έτους σπουδών που δεν είχαν υποβάλλει δήλωση προτίμησης κατεύθυνσης ως τριτοετείς. Η δήλωση θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ (https://qa.auth.gr/student).

Οι τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για μη ένταξή τους σε κατεύθυνση, θα έχουν όμως, σε περίπτωση μη ένταξής τους στην κατεύθυνση πρώτης προτίμησης, το δικαίωμα να ζητήσουν, με την υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, τη μη ένταξή τους σε κατεύθυνση κατά το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020.

Υπενθυμίζεται ότι φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν ενταχθεί σε κατεύθυνση δεν μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα του 4ου έτους σπουδών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Χρήσιμες παρατηρήσεις και οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας όπου υποβάλλεται η δήλωση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλεφωνικά (2310 997570) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (akchadia@chem.auth.gr).

Επισήμανση

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εντάσσονται σε μια κατεύθυνση υποχρεούνται να δηλώνουν τα δυο πρώτα, κατά σειρά προτίμησης, θέματα πτυχιακής εργασίας, όταν θα υποβάλλουν τη σχετική δήλωση, από τα διαθέσιμα θέματα πτυχιακών εργασιών που πρόκειται να εκπονηθούν στα Εργαστήρια του Τμήματος των οποίων το επιστημονικό προσωπικό υποστηρίζει εκπαιδευτικά τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.