Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μηχανογραφημένων προπτυχιακών φοιτητριών/τών του τμήματος (έχουν αριθμό μητρώου από 4874 και μετά) για τα οφειλόμενα μαθήματα θα υποβληθούν, μετά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, από τις/τους ίδιες/ους, αφού καταχωρηθεί στην καρτέλλα αυτών η βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020), από την Παρασκευή 28/2/2020 έως και την Τρίτη 10/03/2020 (ώρα λήξης 23:59) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sis.auth.gr/

Κάθε φοιτήτρια/τής υποχρεούται να δηλώνει τα οφειλόμενα μαθήματα, όπως αυτά φαίνονται στην καρτέλα της/του,  ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξεταστικές στις οποίες θα εξετάζονται τα μαθήματα αυτά. Όσες/οι φοιτήτριες/τες αμελήσουν να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα τους, δεν θα έχουν το δικαίωμα αυτό.

Οι μη μηχανογραφημένες/νοι προπτυχιακές/οι φοιτήτριες/τές του τμήματος (έχουν αριθμό μητρώου μέχρι και 4873) πρέπει να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα το σχετικό έντυπο, να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το παραδώσουν στη γραμματεία του τμήματος. Εάν διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν, αφού πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάποιο ΚΕΠ, να το αποστείλουν στη γραμματεία είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στο 2310997642 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@chem.auth.gr.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης οφειλομένων μαθημάτων απαιτείται να υπάρχει ενεργοποιημένος ακαδημαϊκός λογαριασμός. Όσες/οι έχουν πρόβλημα με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο γραφείο βοήθειας του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της βιβλιοθήκης (τηλ 2310999000).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2019-2020