Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δηλώνουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μπορούν να συμβουλεύονται τις παρακάτω αναλυτικές καταστάσεις:

3ο Εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

5ο εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

7ο εξάμηνο (κατευθ. A) ακαδ. έτους 2019-2020

7ο εξάμηνο (κατευθ. B) ακαδ. έτους 2019-2020

7ο εξάμηνο (κατευθ. Γ) ακαδ. έτους 2019-2020

7ο εξάμηνο (κατευθ. Δ) ακαδ. έτους 2019-2020

Επιπλέον Διευκρινήσεις για τις δηλώσεις Χειμερινού Εξαμήνου και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας