Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η ηλεκτρονική δήλωση των οφειλομένων μαθημάτων που διδάσκονται σε χειμερινό εξάμηνο από κάθε μηχανογραφημένη/-ο φοιτήτρια/-τή του Τμήματος (έχει αριθμό μητρώου μεγαλύτερο από 4873) θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μετά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και αφού προηγηθεί η καταχώρηση στην καρτέλλα αυτής/-ού της βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία θα έχει εξεταστεί κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου 2020), από τη Δευτέρα 12/10/2020 (ώρα έναρξης 13:00) έως και το Σάββατο 31/10/2019 (ώρα λήξης 23:59), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sis.auth.gr/

Κάθε φοιτήτρια/-τής υποχρεούται να δηλώνει τα οφειλόμενα μαθήματα, όπως αυτά φαίνονται στην καρτέλα της/του, ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξεταστικές κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα αυτά. Όσες/οι φοιτήτριες/-τές αμελήσουν να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματά τους, δεν θα έχουν το δικαίωμα αυτό.

Στα οφειλόμενα μαθήματα πρέπει να δηλώνεται και η πτυχιακή εργασία (ερευνητική ή βιβλιογραφική) στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του εξαμήνου στο οποίο εκπονείται, προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή βαθμολογίου στο τέλος του επόμενου εξαμήνου

Οι μη μηχανογραφημένες/-οι προπτυχιακές/-οι φοιτήτριες/-τές του Τμήματος (οι με αριθμό μητρώου μέχρι και 4873) πρέπει να «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα το σχετικό έντυπο, να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το παραδώσουν στη γραμματεία του Τμήματος. Εάν διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν, αφού πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάποιο ΚΕΠ, να το αποστείλουν στη γραμματεία ταχυδρομικά, με Fax (2310 997642) ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@chem.auth.gr.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης οφειλομένων μαθημάτων είναι απαραίτητος ενεργοποιημένος ακαδημαϊκός λογαριασμός. Όσες/-οι έχουν πρόβλημα με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο γραφείο βοήθειας του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής  βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (τηλ 2310999000).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτείνεται να εκτυπώνεται η δήλωση ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να υπάρξουν λόγω μη καταχώρησής της (μερικής ή ολικής). Η εκτυπωμένη δήλωση αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης δήλωσης των οφειλομένων μαθημάτων.