Η ηλεκτρονική δήλωση των οφειλομένων μαθημάτων που διδάσκονται σε εαρινό εξάμηνο από κάθε μηχανογραφημένη/-ο φοιτήτρια/-τή του Τμήματος (έχει αριθμό μητρώου μεγαλύτερο από 4873) θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μετά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2018-2019 και αφού πρώτα καταχωρηθεί στην καρτέλλα αυτής/-ού η βαθμολογία στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019), από την Πέμπτη 1/3/2019 (ώρα έναρξης 13:00) έως και τη Δευτέρα 11/03/2019 (ώρα λήξης 23:59), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sis.auth.gr/

Κάθε φοιτήτρια/-τής υποχρεούται να δηλώνει τα οφειλόμενα μαθήματα, όπως αυτά φαίνονται στην καρτέλα της/του, ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξεταστικές κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα αυτά. Όσες/οι φοιτήτριες/-τές αμελήσουν να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματά τους, δεν θα έχουν το δικαίωμα αυτό.

Οι μη μηχανογραφημένες/-οι προπτυχιακές/-οι φοιτήτριες/-τές του Τμήματος (οι με αριθμό μητρώου μέχρι και 4873) πρέπει να «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα το σχετικό έντυπο, να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το παραδώσουν στη γραμματεία του Τμήματος. Εάν διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν, αφού πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάποιο ΚΕΠ, να το αποστείλουν στη γραμματεία ταχυδρομικά, με Fax (2310 997642) ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@chem.auth.gr.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης οφειλομένων μαθημάτων είναι απαραίτητος ενεργοποιημένος ακαδημαϊκός λογαριασμός. Όσες/-οι έχουν πρόβλημα με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο γραφείο βοήθειας του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής  βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (τηλ 2310999000).