Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας οι οποίοι έλαβαν μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος «Οργανική Χημεία ΙΙ» (ΥΝ09, Υ09, ΥΧΟ222) που έγιναν την 1η Ιουνίου 2020, καθώς και οι φοιτητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων «Οργανική Χημεία IV» (Υ16), «Εργαστήριο Συνθετικής Οργανικής Χημείας» (ΥΧΟ422), «Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ» (ΥΕ16, ΥΧΟ322) που έγιναν στις 4 Ιουνίου 2020 και δεν είχαν υποβάλει δήλωση αποδοχής των όρων διεξαγωγής των εξετάσεων στο Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, να την υποβάλουν εκ των υστέρων στο σύστημα sis.auth.

 

Οι διδάσκοντες

Καθηγητής Κ. Λίτινας

Καθηγήτρια Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη