Πρόεδρος Τμήματος

Παναγιώτης Σπαθής
Τηλ. 2310997835
spathis@chem.auth.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καραπάντσιος Θεόδωρος
Τηλ. 2310997772
karapant@chem.auth.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
Σπαθής Π. καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Καραπάντσιος Θ. καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Σιγάλας Μ. καθηγητής, Δ/ντής Τομέα ΓΑΧ
Λίτινας Κ. καθηγητής, Δ/ντής Τομέα ΟΧΒ
Σαζού Δ. καθηγήτρια, Δ/ντρια Τομέα ΦΑΠΧ
Δεληγιάννη Ε. καθηγήτρια, Δ/ ντρια Τομέα ΧΤΒΧ
Μανώλη Ε. μέλος ΕΔΙΠ

 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΓΑΧ) Δ/ντής Τομέα: Σιγάλας Μ. (Καθηγητής)
    1. Ανόργανης Χημείας (2019-2022) 1. Δ/ντρια Εργ.: Δενδρινού-Σαμαρά Α. (Καθηγήτρια)
    2. Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας (2020-2023) 2. Δ/ντής Εργ.: Σιγάλας Μ.  (Καθηγητής)
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΟΧΒ) Δ/ντρια Τομέα: Λίτινας Κ. (Καθηγητής)
    1. Οργανικής Χημείας (2020-2023) 1. Δ/ντής Εργ.: Λυκάκης Ι. ((Αναπληρώτης Καθηγητής)
    2. Βιοχημείας (2020-2023) 2. Δ/ντρια Εργ.: Χολή-Παπαδοπούλου Θ. (Καθηγήτρια)
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΦΑΠΧ) Δ/ντρια Τομέα: Σαζού Δ. (Καθηγήτρια)
     1.  Φυσικοχημείας (2020-2023) 1. Δ/ντής Εργ.: Σαζού Δ. (Καθηγήτρια)
     2. Αναλυτικής Χημείας (2019-2022) 2. Δ/ντής Εργ.: Σαμανίδου Β. (Καθηγήτρια)
     3. Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος (2020-2023) 3. Δ/ντρια Εργ.: Βουτσά Δ. (Καθηγήτρια)
     4. Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία (2020-2023) 4. Δ/ντής Εργ.: Γιαννακουδάκης Π. (Καθηγητής)
Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΧΤΒΧ) Δ/ντής Τομέα: Δεληγιάννη Ε.  (Καθηγήτρια)
    1. Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (2018-2021) 1. Δ/ντής Εργ.: Καραπάντσιος Θ. (Καθηγητής)
    2.  Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων  (2020-2023) 2. Δ/ντής Εργ.: Μπικιάρης Δ. (Καθηγητής)
    3. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (2020-2023) 3. Δ/ντρια Εργ.:Παρασκευοπούλου Α. (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
Αβρανάς Α. καθηγητής
Αγγαρίδης Π. επίκουρος καθηγητής
Ακρίβος Π. καθηγητής
Ανθεμίδης Α. καθηγητής
Αχιλιάς Δ. καθηγητής
Γάλλιος Γ. καθηγητής
Γηρούση Σ. καθηγήτρια
Δεληγιάννη Ε. καθηγήτρια, ως Δ/ντρια Τομέα ΧΤΒΧ
Δενδρινού – Σαμαρά Α. καθηγήτρια
Ζουμπούλης Α. καθηγητής
Ζωγράφος Α. αναπληρωτής καθηγητής
Θεοδωρίδης Γ. καθηγητής
Καραπάντσιος Θ. καθηγητής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κατσογιάννης Ι. αναπληρωτής καθηγητής
Κουμπής Α. καθηγητής
Λίτινας Κ. καθηγητής, ως Δ/ντής Τομέα ΟΧΒ
Λυκάκης Ι. αναπληρωτής καθηγητής
Μανώλη Ε. μέλος ΕΔΙΠ
Μπικιάρης Δ. καθηγητής
Νενάδης Ν. επίκουρος καθηγητής
Πανταζάκη Α. καθηγήτρια
Παρασκευοπούλου Α. αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σαζού Δ. καθηγήτρια, ως Δ/ντρια Τομέα ΦΑΠΧ
Σαμανίδου Β. καθηγήτρια
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ. καθηγήτρια
Σιγάλας Μ. καθηγητής, ως Δ/ντής Τομέα ΓΑΧ
Σπαθής Π. καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Σταθάκης Χ. επίκουρος καθηγητής
Στεργιόπουλος Θ. επίκουρος καθηγητής
Σωτηρόπουλος Σ. καθηγητής
Τριανταφυλλίδης Κ. καθηγητής
Τσιμίδου Μ. καθηγήτρια
Τσιπλακίδης Δ. αναπληρωτής καθηγητής
Τσόγκας Γ. επίκουρος καθηγητής
Χατζηδημητρίου Α. αναπληρωτής καθηγητής
Χολή-Παπαδοπούλου Θ. καθηγήτρια
Ψωμάς Γ. αναπληρωτής καθηγητής

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Γεωργάτσος Ιωάννης           1982-1986
 2. Τσίπης Κων/νος                   1986-1991
 3.  Κυριακίδης Δημήτριος          1991- 1995
 4.  Νικολαΐδης Δημήτριος         1995-1999
 5.  Παπαδογιάννης Ιωάννης      1999-2003
 6. Γιαννακουδάκης Ανδρέας     2003-2007
 7.  Παπουτσής Αχιλλέας              2007-2011
 8.  Γιαννακουδάκης Ανδρέας      2011-2013
 9. Παπουτσής Αχιλλέας               2013-2015
 10. Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα 2015-2017
 11. Σπαθής Παναγιώτης                2017-2022

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

(η ιδιότητα του αναπληρωτή προέδρου για πρώτη φορά ισχύει το ακαδημαϊκό έτος 93-94 )

 1. Καραγιαννίδης Πέτρος 1993-1995
 2. Κουϊμτζής Θεμιστοκλής 1995-1997
 3. Μάτης Κων/νος 1997-2001
 4. Σπυρούδης Σπύρος 2001-2003
 5. Τσιάμης Χρήστος 2003-2005
 6. Χολή- Παπαδοπούλου Θεοδώρα 2005-2007
 7. Αρζόγλου Παντελεήμων 2007-2009
 8. Λύτινας Κωνσταντίνος 2009-2011
 9. Θεμελής Δημήτριος 2011-2013
 10. Κουτούλη-Αργυροπούλου Ευδοξία 2013-2015
 11. Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή 2015-2017
 12. Αχιλιάς Δημήτριος 2017-2020
 13. Καραπάντσιος Θεόδωρος 2020-2022