Τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές του Τμήματός προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “ International Scientific Electric Power Conference ISEPC-2021”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το συνημμένο αρχείο. Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται στον ιστότοπο του συνεδρίου: https://easychair.org/conferences/?conf=isepc2021.

International_Scientific_Electric_Power_Conference_ISEPC-2021