Το μάθημα «Κ104 – Δόμηση, Παρουσίαση και Διάδοση Χημικής Πληροφορίας» διδάσκεται κάθε Δευτέρα τις ώρες 16:00-19:00 και κάθε Τετάρτη τις ώρες 08:00-11:00 στην αίθουσα υπολογιστών (αιθ. «Αριστοτέλης»), στον 4ο όροφο του Παλαιού Χημείου.