Η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» – «Στοιχεία Οικονομίας» θα ξεκινήσει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 4-6 μ.μ στην αίθουσα 1 της πτέρυγας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.

Από το γραφείο του καθηγητή

Ν.Βαρσακέλη