Το μάθημα επιλογής «Φαρμακευτική Χημεία» για το Τμήμα Χημείας  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 24/03/2020, 13:00-15:00 με χρήση του ακόλουθου link για τη συνεδρία:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/epontiki/4RMZF7BA

Προς διευκόλυνση σας παραθέτονται οι ακόλουθες οδηγίες για τη σύνδεση:  https://it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894.

Οι διδάσκοντες