Ανακοίνωση

Προς:

Προσωπικό Τμήματος Χημείας

 

Εκ μέρους του ΔΣ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και του Προέδρου του, καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χρήστου, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα για την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης.
Συνημμένα, υπάρχει η αφίσα με το πρόγραμμα της ημερίδας και το σχετικό σύνδεσμο για τη συμμετοχή σας.
Για τα τεχνικά θέματα της σύνδεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Στράτο Μουρατίδη (stmour@past.auth.gr).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ημερίδα προβάλλεται διαδικτυακά, καταγράφεται και μπορεί να καταγραφεί έμμεσα ακόμα και από κάποιο απλό συμμετέχοντα, οπότε οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται ρητά ότι: α) θα διακρίνεται το όνομα με το οποίο θα επιλέξουν να συνδεθούν β) θα ακουστεί η φωνή τους εφόσον θελήσουν να υποβάλλουν κάποιο ερώτημα και γ) θα εμφανιστεί εικόνα από την κάμερά τους εφόσον επιλέξουν να ενεργοποιήσουν το βίντεο. Το ΚΒΕ και οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν στα πλαίσια της ημερίδας. Συνιστάται έντονα στους συμμετέχοντες να ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την κάμερά τους κατά τη διαδικασία. Σε περίπτωση κακής-ανάρμοστης χρήσης οι διοργανωτές μπορούν να απαγορεύσουν την πρόσβαση.

——————————————————-

 

Ανακοίνωσ%

Αφίσα – Πρό%