Οι παραδόσεις του μαθήματος Οργανική Χημεία Ι θα συνεχισθούν με διδασκαλία εξ αποστάσεως. Οι διαλέξεις που θα γίνονται τις ώρες που προβλέπει το Πρόγραμμα Διδασκαλίας ξεκινούν την Πέμπτη 19/3 και οι φοιτητές μπορούν να τις παρακολουθήσουν μέσω του συνδέσμου:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/igallos/DMRBG7LH

Οδηγίες χρήσεως του Scype for Business θα βρείτε εδώ:

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894

Ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους φοιτητές έχει σταλεί μέσω του SIS.

Ιωάννης Κ. Γάλλος

Αλέξανδρος Ε. Κουμπής