Οι διαλέξεις του μαθήματος Φασματοσκοπια Οργανικων Ενωσεων θα ξεκινήσουν την Πεμπτη 26/3/20. Θα γινονται καθε Τεταρτη 11-13 και Πεμπτη 11-13

Ο σύνδεσμός για τη συμμετοχή σας είναι:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pgkizis/IJ9WTM4J