Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/epapachristou/IYID0ZUW