Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), Μη Κερδοσκοπικός Φορέας, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει τις δράσεις του, με στόχο την συνεισφορά του στην εκπαίδευση και την έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ελληνισμό της διασποράς.

Βασικές δράσεις για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων μας αποτελούν:

 1. η οργάνωση διεθνών και εθνικών συνεδρίων
 2. η οργάνωση διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ασύγχρονης διδασκαλίας στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, καθώς και σε άλλες 19 θεματικές.
 3. η έκδοση των διεθνών ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών με κριτές:

στα οποία Έλληνες και αλλοδαποί μπορούν να δημοσιεύσουν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

 1. η έκδοση μονογραφιών και συλλογικών τόμων, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία ως εισηγητής στα συνέδρια, στις επιμορφώσεις, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες του ΙΠΟΔΕ από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδος και του πλανήτη.

Το επιστημονικό και ερευνητικό υλικό που παράγεται από το ΙΠΟΔΕ, διαθέτει ISBN ή ISSN, είναι κατατεθειμένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει:

 1. τα τεύχη των ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων
 2. πρακτικά συνεδρίων
 3. μονογραφίες
 4. συλλογικούς τόμους

Τα άρθρα των περιοδικών εκδόσεων και των πρακτικών συνεδρίων πριν τη δημοσίευσή τους υπόκεινται σε ενδελεχή διαδικασία κρίσης, με βάση τις παρακάτω διαδικασίες:

 1. Τυφλή κρίση, δηλαδή τα άρθρα αποστέλλονται στους κριτές ανώνυμα, και ως εκ τούτου ο κριτής δεν γνωρίζει τον συγγραφέα και αντίστροφα.
 2. Η επιτροπή κριτών απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς, μέλη ΔΕΠ και κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 3. Κάθε εργασία, ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύεται, αποστέλλεται προς κρίση σε κριτή αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Η παρούσα προσπάθεια έχει ως κυρίαρχο στόχο να φέρει πιο κοντά το επιστημονικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας με τους ομολόγους τους Έλληνες της διασποράς και αλλοδαπούς, δίνοντάς τους βήμα παρουσίασης του ερευνητικού τους έργου. Ως απώτερο στόχο δε, έχει τη διεύρυνση της ελληνικότητας, τη σύσφιξη των σχέσεων του ελληνισμού καθώς και την αναβάθμιση της παρουσίας του ελληνισμού στο εξωτερικό.

Για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων στόχων και επιδιώξεων, το ΙΠΟΔΕ αποφάσισε τη διάχυση της γνώσης, με την αποστολή εφεξής των ηλεκτρονικών του εκδόσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς οικονομικό κόστος και στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε απαραίτητη τη συμβολή σας.

Ηλεκτρονικός τόμος των πρακτικών του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου