Δελτίο Τύπου της ΕΕΧ σχετικά με την αναγνώριση των Πτυχίων των Κολλεγίων