ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Κωδικός: Υ05
  • ECTS: 5
  • Εξάμηνο Σπουδών: 2o Εξάμηνο (Εαρινό)
  • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα
  • Ώρες Θεωρίας/Εβδομάδα: 2
  • Ώρες Εργαστηρίων/Εβδομάδα: 3
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εβδομάδα: 0

Λεπτομέριες ΜΟΔΙΠ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστηματική περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών των στοιχείων των Ομάδων του Περιοδικού Πίνακα. Υδρογόνο και ισότοπά του. Οξυγόνο και οξείδια. Περιγραφή (αφθονία, παραγωγή, χρήσεις, χημική συμπεριφορά) και ενώσεις των στοιχείων της ομάδας των αλκαλίων και των αλκαλικών γαιών. Περιγραφή συμπεριφορά και ενώσεις του βορίου, του άνθρακα, του πυριτίου, του αζώτου, του φωσφόρου, του οξυγόνου και του θείου. Περιγραφή (αφθονία, παραγωγή, χρήσεις, χημική συμπεριφορά) και ενώσεις των στοιχείων των κύριων ομάδων (13-17) του Περιοδικού Πίνακα. Ευγενή αέρια και ενώσεις τους. Μέταλλα και μεταλλουργία. Αφθονία, παραγωγή, χρήσεις, χημική συμπεριφορά και ενώσεις των μεταβατικών στοιχείων (Ομάδες 3-12 του Περιοδικού Πίνακα). Εργαστηριακές ασκήσεις: Ασφάλεια στο Εργαστήριο. Γενικές οδηγίες που αφορούν στη χρήση οργάνων, καταγραφή των πειραματικών δεδομένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Χρήση βασικών εργαστηριακών τεχνικών και συνθηκών σχετικών με τη σύνθεση, την παραλαβή, τον καθαρισμό, την ταυτοποίηση ανόργανων ενώσεων. Ταξινόμηση χημικών αντιδράσεων. Σύνθεση και απομόνωση ένυδρων, διπλών και συμπλόκων αλάτων. Σύνθεση και απομόνωση στυπτηριών. Σύνθεση, απομόνωση και έλεγχος καθαρότητας αλάτων των αλκαλίων και των αλκαλικών γαιών. Σύνθεση και απομόνωση ενώσεων στοιχείων των ομάδων 13 και 14. Αλογονίδια του κασσιτέρου. Σύνθεση ενώσεων του μολύβδου, του αρσενικού και του αντιμονίου. Σύνθεση ενώσεων του χρωμίου, του χαλκού και του κοβαλτίου. Εργασίες.