Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, έχει αναρτηθεί η πρόσκληση καθώς και η αίτηση https://studentaid.auth.gr/elementor-759/ που αφορούν στη χορήγηση 100 υποτροφιών σε προπτυχιακσύς/ες φοιτητες/ες, των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2021.

Η υποβολή αιτήσεων, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, μπορεί να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος έως και τις  19 Φεβρουαρίου 2021.