Μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις δηλώσεις για τα θέματα πτυχιακής εργασίας (Γ κύκλος), που αφορούσαν τα Εργαστήρια Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος και Οργανικής Χημείας, οι οποίες υποβλήθηκαν χειρογράφως, προέκυψε ο κατάλογος που επισυνάπτεται. Στον κατάλογο φαίνονται:

  1. ο αριθμός μητρώου και τα αρχικά του ονοματεπωνύμου της/του φοιτήτριας/-τή
  2. ο αριθμός και το θέμα της πτυχιακής εργασίας, όπως αναφέρονταν στον κατάλογο, που θα εκπονηθεί από τη/το φοιτήτρια/-τή κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
  3. η ηλεκτρονική διεύθυνση και τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του μέλους ΔΕΠ που θα επιβλέψει την προς εκπόνηση πτυχιακή εργασία
  4. ο τύπος της πτυχιακής εργασίας (Π πειραματική, Β βιβλιογραφική) και το εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) στο οποίο θα εκπονηθεί η πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για τους οποίους και τις οποίες έχει οριστεί το θέμα της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να τη δηλώσουν στο εξάμηνο που πρόκειται να εκπονηθεί (μαζί με τα δύο ή τέσσερα επιπλέον μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης). Η πτυχιακή εργασία δεν επιτρέπεται να δηλωθεί σε εξάμηνο διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στον κατάλογο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- Γ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΠ & ΟΧ)