Οι φοιτήτριες/τές Π. Ι. (ΑΕΜ 8941), Μ.Μ. (ΑΕΜ 8978), Ι. Π. (ΑΕΜ 9005), Α. Π. (ΑΕΜ 9086) και Μ.Π. (ΑΕΜ 9104) δεν μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία καθώς αυτή ως μάθημα επιλογής κατεύθυνσης προϋποθέτει την αντικατάσταση μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης που είναι αδύνατη επειδή βρίσκονται στο 6ο έτος των σπουδών τους.

3Ορισμός θέματος προς εκπόνηση πτυχιακών εργασιών 2020-2021 Αποτελέσματα τρίτης φάσης,